ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความจำเป็นต้อง เลื่อน/งดให้บริการ

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความจำเป็นต้อง เลื่อน/งดให้บริการ ดังนี้

  • ขูดหินปูน
  • อุดฟัน (ไม่เร่งด่วน)
  • หัตถการอื่น ๆ ที่ฟุ้งกระจายและไม่เร่งด่วน

หากสถานการณ์ดีขี้น จะกลับมาให้บริการตามปรกติโดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-496000 ต่อ 0, 301