ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรปิดให้บริการคลินิกพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรปิดให้บริการคลินิกพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปหากมีอาการปกติไม่ต้องมาตามนัด ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจะจัดส่งยาให้ท่านถึงบ้านโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.ในพื้นที่ของท่าน

สามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมาเยเลขโทรศัพท์ 0621070131

หมายเหตุ คลินิกพิเศษ ประกอบด้วย

  1. คลินิกโรคเบาหวาน
  2. คลินิกโรคความดันโลหิต
  3. คลินิกจิตเวช
  4. คลินิกโรคหอบหืด
  5. คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  6. คลินิกโรคติดเชื้อ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-496000 ต่อ 0