ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน ASTRA ZENECA เข็มที่ 2 จาก 16 สัปดาห์เป็น 12 สัปดาห์

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน ASTRA ZENECA เข็มที่ 2 จาก 16 สัปดาห์เป็น 12 สัปดาห์ ตามนัดหมายดังนี้
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2
7 มิถุนายน 2564
11 มิถุนายน 2564
2 กันยายน 2564
8 มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564
3 กันยายน 2564
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน ASTRA ZENECA เข็มแรก วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามวันที่ได้รับการนัดหมายเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-4643011 และรพ.สต.ใกล้บ้าน