ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรงดให้บริการแพทย์แผนไทย (รับเฉพาะหลังคลอด) และแผนกกายภาพบำบัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถาณการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรงดให้บริการ

  • แพทย์แผนไทย (รับเฉพาะหลังคลอด)
  • แผนกกายภาพบำบัด (รับเฉพาะผู้ป่วยใน)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถาณการณ์จะคลี่คลายสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมาเยเลขโทรศัพท์ 045-496000