ประชุมสรุปผลงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ ด้านการเงิน บัญชี และงานพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1113200492058021.1073741906.311434945567917]