[ภาพกิจกรรม] การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2559

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201369996574403.1073741929.311434945567917]

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2559

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201799859864750.1073741930.311434945567917]