[ภาพบรรยากาศ] การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานครั้งที่ 2/2559 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยให้การต้อนรับ นำทีมโดย นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1145141812197222.1073741913.311434945567917]