[ภาพบรรยากาศ] การรับประเมินคลินิก NCD คุณภาพ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับประเมินคลินิก NCD คุณภาพ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1154461774598559.1073741916.311434945567917]