รับนิเทศการติดตามการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ภาพบรรยากาศ การรับนิเทศการติดตามการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทรโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1186128764765193.1073741924.311434945567917]