รับนิเทศงาน NCD คุณภาพ

การรับนิเทศงาน NCD คุณภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ ทีมพี่เลี้ยงโซน2 จาก โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น โรงพยาบาลตระการพืชผล และ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1130940186950718.1073741909.311434945567917]