นางสาวธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบ้านหินดาน หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี