บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีเข้าพรรษาของไทย

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1165304396847630.1073741918.311434945567917]