แจ้งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเตรียมรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2557

แจ้งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเตรียมรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดให้

  • การแต่งกาย ผู้หญิงใส่ชุด ฟอร์มฟ้า-กระโปงดำ / ผู้ชายใส่ชุดฟอร์มฟ้า -กางเกงดำ และสำหรับ รพ.สต.ขอให้ รพ.สต.เตรียมข้อมูลรับนิเทศ