[แนะนำ/คู่มือ/Feature] ระบบงานปฏิทินกิจกรรม

แนะนำ คู่มือFeature : ระบบงานปฏิทินกิจกรรม

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดทำเว็บไซต์ (https://www.psh.go.th) เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ แลกเปลี่ยนข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร รวมทั้งจัดทำ/ติดตั้ง/ดูแล ระบบงานออนไลน์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เยี่ยมชม/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน/ภายนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้สามารถดูและสืบค้นข่าว กิจกรรม ต่าง ๆ ตามรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และตามช่วงเดือน/ปี ที่กำหนด ในแต่ละหัวข้อกิจกรรมที่ต้องการได้

แนะนำการใช้งาน

ระบบปฏิทินกิจกรรมโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีระบบการแสดงผลอยู่ 2 ส่วนคือ

 1. Widget แสดงผลในหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยจะแสดงเฉพาะกิจกรรมที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาดำเนินการหรือกิจกรรมที่รอการดำเนินการ ซึ่งจะเรียงลำดับตามวันที่ หากต้องการแสดงผลกิจกรรมทั้งหมดสามารถคลิกลิงค์เชื่อมโยง “View All Events”
  Manual-Event-03
 2. Full Mode โดยจะแบ่งการแสดงผลเป็นตารางปฏิทิน (Calendar) และรายการกิจกรรม (Event List)  โดยในโหมดการแสดงผลที่เป็นตารางปฏิทินจะแบ่งกลุ่มกิจกรรมโดยใช้สีที่แตกต่างกันเฉพาะกลุ่มกิจกรรม (Category) phpaide.com เพื่อป้องกันความสับสนและความชัดเจนในแต่ละกลุ่ม
  Calendar View/ตารางปฏิทิน
  Manual-Event-01
 3. Details Mode โดยจะแสดงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่เลือก
  Manual-Event-02

สามารถทดสอบการใช้งานได้จาก URL  https://www.psh.go.th/ระบบบริการ/ปฏิทินกิจกรรม