Tag Archives: feature

ราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Continue reading

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร www.psh.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 20 สิงหาคม 2556

เว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดทำและดูแลโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อของบุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสรุปสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร www.psh.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 20 สิงหาคม 2556 ข้อมูลทั้งหมดมาจาก Google Analytics โดยสถิติรวมมีดังนี้

PSH-ST-01

 • จำนวน Visit ทั้งหมด 15,665 ครั้ง
 • จำนวน Unique Visitors 5,403 คน
 • Page Views 23,501 ครั้ง
 • จำนวนหน้าที่เข้าชมต่อครั้ง 1.50 หน้า/ครั้ง

กราฟการใช้งานระหว่างช่วงดังกล่าว

PSH-ST-02

แหล่งที่มาของทราฟฟิก

สัดส่วนของที่มาทราฟฟิกจะมีส่วนของ Referral หรือการลิงก์มาจากเว็บอื่นและที่มาจากผลการค้นหาตามอัตราสัดส่วนดังนี้

PSH-ST-03

จากข้อมูล 10 อันดับแรก จะเห็นได้ว่าหลัก ๆ ยังมาจาก Google เป็นส่วนใหญ่ ส่วนสถิติจากโซเชียล มีสัดส่วนทราฟฟิกของ Facebook เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จากการทำ SEO และ โซเชียล ซึ่งโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเองก็มีเพจสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งด้วย (https://www.facebook.com/Phosaihosp)

ส่วนของคีย์เวิร์ดยอดนิยมสัดส่วนก็ตามตารางด้านล่างจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลจาก สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ และ P4P ติดมาด้วยสอดคล้องกับเพจยอดนิยมที่ผู้ใช้งานเรียกดู (เรื่องเด่นของประเทศและวงการสาธารณสุขของประเทศไทย)

PSH-ST-04

ข้อมูลหน้าเพจที่มีการเรียกใช้งาน

PSH-ST-05

ข้อมูลทางเทคนิคของผู้ใช้งาน

 1. เบราว์เซอร์
  Firefox ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง ที่ 43.29% ตามมาด้วย Chrome 28.19% และ Internet Explorer ตามลำดับ ที่น่าสนใจคือสัดส่วนของ Internet Explorer ที่มีซึ่งยังมีเวอร์ชั่นรุ่นเก่า ๆ ใช้งานอยู่
  PSH-ST-06
  แยกย่อยรุ่นของ Internet Explorer  ดังนี้
  PSH-ST-07
 2. ระบบปฏิบัติการ
  ระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้งานเยอะสุดตามข้อมูลคงไม่พ้น Windows 77.86% แต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือระบบปฏิบัติการสำหรับมือถือและสมาร์ทโฟนที่เพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างมาก วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป ^^
  PSH-ST-08
  และสมาร์ทโฟน/มือถือที่ผู้ใช้งานใช้เข้าใช้เว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นอันดับหนึ่งคือ Apple iPhone และตามมาด้วย Samsung แยกย่อยตามรุ่น แต่ถ้าแยกตามยี่ห้ออุปกรณ์ (Mobile Device Branding) แล้ว Samsung ทั้งแผงรวม 45.73% สอดคล้องกับส่วนแบ่งทางการตลาดของสมาร์ทโฟน/มือถือในปัจจุบัน
  PSH-ST-09

 

จากข้อมูลดังกล่าวจุดที่สำคัญนอกจากเนื้อหาภายในเว็บไซต์แล้วจะเห็นได้ว่าการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ อาทิ แทบเลต สมาร์ทโฟนมากขึ้นการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในปัจจุบันจำเป็นต้องให้ระบบรองรับการแสดงผลตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์โดยไม่ยึดติดกับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว

responsive_nettsider

ข้อมูลโดย :

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
20 สิงหาคม 2556

สิทธิของผู้ป่วย 10 ประการ

สิทธิมนุษยชนมีหลักสำคัญที่ยอมรับในระดับสากลนั้น คือ บุคคลมีสิทธิที่จะตัดสินใจในกิจการ ต่าง ๆ ส่วนตัวด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระของมนุษย์

โดยเฉพาะผู้ป่วย ถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสมควรประกอบการ ตัดสินใจของตนเอง ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ

Continue reading

[แนะนำ/คู่มือ/Feature] ระบบงานปฏิทินกิจกรรม

แนะนำ คู่มือFeature : ระบบงานปฏิทินกิจกรรม

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดทำเว็บไซต์ (https://www.psh.go.th) เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ แลกเปลี่ยนข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร รวมทั้งจัดทำ/ติดตั้ง/ดูแล ระบบงานออนไลน์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เยี่ยมชม/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
Continue reading

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประชุมและรับคำชี้แนะ “แนวทางการพัฒนา HA “

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประชุมและรับคำชี้แนะ
“แนวทางการพัฒนา HA online slots ” ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร