แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19

หากท่านสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่? ทั้งที่ไม่มีอาการ มีอาการเล็กน้อย (ไข้หวัดทั่วไป) และไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือผู้เสี่ยง สามารถทำแบบประเมินตนเองตาม Link ด้านล่างนี้ครับ