โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านมิตรถาวรวัสดุ (เฮียหน่อง) อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านมิตรถาวรวัสดุ (เฮียหน่อง) อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058