โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุบิน สายใจมอบแคนตาลูป ให้กับบุคลากรรพ.โพธิ์ไทร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุบิน สายใจมอบแคนตาลูป ให้กับบุคลากรรพ.โพธิ์ไทร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058