โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ หจก.สินค้าซีเมนต์ไทย SCG HOME บุญถาวร วารินชำราบ – เมืองวัสดุ  มอบห้องความดันบวก (Positive Pressure Room) ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ หจก.สินค้าซีเมนต์ไทย SCG HOME บุญถาวร วารินชำราบ – เมืองวัสดุ  มอบห้องความดันบวก (Positive Pressure Room) ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058