โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณมารวย จินตบัณฑิตวงศ์ คุณศิริ เอี่ยมจำรูญลาภและคุณกิจจา เตชะศิริชนะกูล จากสโมสรโรตารีมูลริเวอร์ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณมารวย จินตบัณฑิตวงศ์ คุณศิริ เอี่ยมจำรูญลาภและคุณกิจจา เตชะศิริชนะกูล จากสโมสรโรตารีมูลริเวอร์ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058