โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นางกุน คงทน บริจาคพัดลม จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นางกุน คงทน บริจาคพัดลม จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058