โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณหนูสอน กุลโชติ บ้านกะลึง ตำบลโพธิ์ไทร บริจาคหน้ากาก จำนวน 2 ลัง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณหนูสอน กุลโชติ บ้านกะลึง ตำบลโพธิ์ไทร บริจาคหน้ากาก จำนวน 2 ลัง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058