โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณวุฒิศักดิ์ วงศ์ชาลีและคุณผกามาศ โททอง มอบน้ำดื่ม 32 โหล มูลค่า 2,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ห้างทองโชติสหสิน 2018 นำโดย คุณวุฒิศักดิ์ วงศ์ชาลีและคุณผกามาศ โททอง มอบน้ำดื่ม 32 โหล มูลค่า 2,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 รับมอบโดย นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขอให้ท่านผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058