โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท ต.เขมราฐ มอบชุด PPE 10 ชุด และหน้ากาก 3M จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท ต.เขมราฐ มอบชุด PPE 10 ชุด และหน้ากาก 3M จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 ขอให้ท่านผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058