โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราฐ  นำขนมกล้วยมามอบเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราฐ  นำขนมกล้วยมามอบเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 ขอให้ท่านผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058