โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน บริจาคน้ำดื่มเป็นจำนวนเงิน 2000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน บริจาคน้ำดื่มเป็นจำนวนเงิน 2000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058