โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านโพธิ์ไทรอะไหล่ยนต์ บริจาคเงินจำนวน 11,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านโพธิ์ไทรอะไหล่ยนต์ บริจาคเงินจำนวน 11,500 บาท  เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058