โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพ่อกงสุน เชื้ออ่อน บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพ่อกงสุน เชื้ออ่อน บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058