โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสมชัย สายใจ บริจาคเงินจำนวน 7,200 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งบริจาคข้าวกล่องให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสมชัย สายใจ บริจาคเงินจำนวน 7,200 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งบริจาคข้าวกล่องให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058