โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านมีจงมี มอบข้าวกล่อง 60 กล่อง น้ำ 20 แพค บราวนี่ 90 ชิ้น  เค้กกล้วยหอม 20 กล่อง และน้ำเก็กฮวย,น้ำกระเจี๊ยบ 50 ขวด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านมีจงมี มอบข้าวกล่อง 60 กล่อง น้ำ 20 แพค บราวนี่ 90 ชิ้น  เค้กกล้วยหอม 20 กล่อง และน้ำเก็กฮวย,น้ำกระเจี๊ยบ 50 ขวด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058