โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) มอบเสื้อกาวน์กันน้ำ จำนวน 225 ตัว ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) มอบเสื้อกาวน์กันน้ำ จำนวน 225 ตัว ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058