โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านยาอินสุวรรณ เภสัช มอบ ชุด PPE 10 ชุด ผ้าคลุมผม 10 ชิ้น และ Face sheild 10 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านยาอินสุวรรณ เภสัช มอบ ชุด PPE 10 ชุด ผ้าคลุมผม 10 ชิ้น และ Face sheild 10 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058