โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณ Wean Fereday (แหวน หลักคำ) ได้มอบ มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 แพค และ ขนมยูโร่ 6 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณ Wean Fereday (แหวน หลักคำ) ได้มอบ มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 แพค และ ขนมยูโร่ 6 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058