โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณนิภากร นามด้วงและครอบครัว คุณกิตติยศ ศรีงาม และเพื่อนๆ กุ้งและครอบครัว นางบุญ คุณพาที นายสมเด็จ ประทีปทอง นายสว่าง – นางสนอง ศรีงาม บ. ภูเวียง ต.สารภี มอบ ชุดPPE 20 ชุด เสื้อกันฝน 10 ชุด หมวกคลุมผม 200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณนิภากร นามด้วงและครอบครัว คุณกิตติยศ ศรีงาม และเพื่อนๆ กุ้งและครอบครัว นางบุญ คุณพาที นายสมเด็จ ประทีปทอง นายสว่าง – นางสนอง ศรีงาม บ. ภูเวียง ต.สารภี มอบ ชุดPPE 20 ชุด เสื้อกันฝน 10 ชุด หมวกคลุมผม 200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058