โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณครูมนัญญา เมษาดี มอบ น้ำดื่ม 10 แพค ขนม 3กล่อง ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณครูมนัญญา เมษาดี มอบ น้ำดื่ม 10 แพค ขนม 3 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058