โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านเซียนแบตเตอรี่เขมราฐ และ พญ.นพรัตน์ รักการ(คุณหมอยุ้ย) มอบลำไย 5 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านเซียนแบตเตอรี่เขมราฐ และ พญ.นพรัตน์ รักการ(คุณหมอยุ้ย) มอบลำไย 5 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058