โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านจงเฮงสปอร์ต จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคชุดกันฝนจำนวน 100 ชุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านจงเฮงสปอร์ต จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคชุดกันฝนจำนวน 100 ชุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058