โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ สิ่งของอุปโภคบริโภค เป็นมูลค่า 49,457 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ สิ่งของอุปโภคบริโภค เป็นมูลค่า 49,457 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058