โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณ หจก.ค้ำคูณ พร็อพเพอร์ตี้ บริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 ลัง ข้าวมันไก่และผัดซีอิ๊ว 60 ชุด  สนับสนุนบริการฉีดวัคซีน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณ หจก.ค้ำคูณ พร็อพเพอร์ตี้ บริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 ลัง ข้าวมันไก่และผัดซีอิ๊ว 60 ชุด  สนับสนุนบริการฉีดวัคซีน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058