โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ Surgical mask(หน้ากากอนามัย) จำนวน 4,000 ชิ้น Disp. Glove size M(ถุงมือ) จำนวน 400 คู่ และ Leg cover(ถุงคลุมขา) จำนวน 100 คู่ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ Surgical mask(หน้ากากอนามัย) จำนวน 4,000 ชิ้น Disp. Glove size M(ถุงมือ) จำนวน 400 คู่ และ Leg cover(ถุงคลุมขา) จำนวน 100 คู่ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058