โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณอาจารย์เรวดี​ นีรภักษ์ รร.เขมราฐพิทยาคม​ บริจาคเจลล้างมือจำนวน​ ​3​ กก.​ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณอาจารย์เรวดี​ นีรภักษ์ รร.เขมราฐพิทยาคม​ บริจาคเจลล้างมือจำนวน​ ​3​ กก.​ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058