โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ท่านพิสิษฐ์ สันตพันธ์ อดีตสส.อุบลราชธานี บริจาคเจลล้างมือจำนวน 45 ลิตร ชุด PPE จำนวน 8 ชุด หน้ากาก N95 3M จำนวน 100 ชิ้นและถุงมือ จำนวน 2 กล่องเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ท่านพิสิษฐ์ สันตพันธ์ อดีตสส.อุบลราชธานี บริจาคเจลล้างมือจำนวน 45 ลิตร ชุด PPE จำนวน 8 ชุด หน้ากาก N95 3M จำนวน 100 ชิ้นและถุงมือ จำนวน 2 กล่องเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058