โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณชัชวาล แซ่คูคุณ ศิริมา แซ่คู และคุณทองยิ่ง แซ่คู บริจาคแอลกอฮอล์เจลและชุดกันฝนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณชัชวาล แซ่คูคุณ ศิริมา แซ่คู และคุณทองยิ่ง แซ่คู บริจาคแอลกอฮอล์เจลและชุดกันฝนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058