โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วง คุณชัชวินทร์ สายด้วง คุณสุพรรณวิภา สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วง คุณชัชวินทร์ สายด้วง คุณสุพรรณวิภา สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058