โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ไทร บริจาคน้ำดื่มจำนวน 10 โหล และ face shield จำนวน 40 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ไทร บริจาคน้ำดื่มจำนวน 10 โหล และ face shield จำนวน 40 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058