โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณแม่สายหยุด​ นิตยะ​ มอบลำไยจำนวน​ 24​ กก.​ และผ้าลายดอกผักแว่น​จำนวน​ 2 ​ผืน​ แก่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณแม่สายหยุด​ นิตยะ​ มอบลำไยจำนวน​ 24​ กก.​ และผ้าลายดอกผักแว่น​จำนวน​ 2 ​ผืน​ แก่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058