โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ลานมันคูณพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ลานมันคูณพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058