โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ พลตำรวจตรีหญิงนันทนา ทองระอา กรุงเทพมหานคร บริจาคกล่องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ พลตำรวจตรีหญิงนันทนา ทองระอา กรุงเทพมหานคร บริจาคกล่องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058