โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณนฤมล​ ขัมภรัตน์​ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี​ บริจาค​ Face​ Shield​ จำนวน​ 20​ ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณนฤมล​ ขัมภรัตน์​ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี​ บริจาค​ Face​ Shield​ จำนวน​ 20​ ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058