โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านปรารถนาป้ายตามสั่งและเพื่อนนารีฯ 3/8 รุ่น 29 จังหวัดอุบลราชธานี บริจาค Face shield ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านปรารถนาป้ายตามสั่งและเพื่อนนารีฯ 3/8 รุ่น 29 บริจาค Face shield ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058